Zaštita osobnih podataka

Ovom se Politikom uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika mrežnih stranica. Politika se odnosi samo na informacije prikupljene iz online izvora koji sadrže link na ovu Politiku i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. PRISTUP I KORIŠTENJE OVIH MREŽNIH STRANICA SMATRA SE PRISTANKOM NA PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA SUKLADNO UVJETIMA NAVEDENIM U OVOJ POLITICI. KORISNICI SU NADALJE SUGLASNI S ČINJENICOM DA SANDOZ D.O.O. MOŽE POVREMENO PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, BEZ PRETHODNE NAJAVE IZMIJENITI, PREINAČITI, DOPUNITI, UKLONITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN AŽURIRATI OVU POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA. Sve promjene Politike bit će objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstama osobnih podataka koji se prikupljaju, s načinom korištenja i uvjetima otkrivanja, odnosno dijeljenja.
Našu je Politiku zaštite osobnih podataka jednostavno pronaći jer se nalazi na početnoj stranici, a povezana je sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju osobni podaci korisnika. Gdje god je potrebno, na mjestima prikupljanja podataka nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka. Ovom Politikom i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju prilikom pristupa ovim stranicama.

1. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za potrebe ove Politike pojam "osobni podatak" definira se kao svaka informacija – ime i prezime, datum rođenja, e-adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. – na temelju koje se korisnik može identificirati. Sandoz d.o.o. u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez privole korisnika. Međutim, Sandoz d.o.o. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako i na koji se način prikupljaju osobni podaci korisnika.

2. Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama treba se prijaviti/registrirati. Prilikom prijave treba popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji) te odabrati korisničko ime i lozinku. Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a Sandoz d.o.o. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev.
Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik informira u trenutku prikupljanja podataka.
Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

3. Povjerljivost osobnih podataka

Izričito izjavljujemo da Sandoz d.o.o. neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovom Politikom, prenositi korisnikove osobne podatke trećim osobama. Sandoz d.o.o. može prenositi osobne podatke korisnika povezanim društvima Sandoza i Novartisa unutar EEA u skladu sa primjenom propisa, ali samo sukladno odredbama ove Politike, a primatelji se obvezuju postupati s osobnim podacima sukladno odredbama ove Politike. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime i za račun tvrtke Sandoz d.o.o. ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima skupine Novartis, na daljnju obradu čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih prenositi trećim osobama osim u slučaju zakonskih zahtjeva. U slučaju prenošenja osobnih podataka korisnika trećim osobama, Sandoz d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.
Prikupljeni osobni podaci mogu se prenijeti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni slijednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno odredbama ove Politike; 2) zbog zakonskih zahtjeva, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili kaznene istrage.

4. Pravo pristupa

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama svježi i točni. U nekim državama korisnici imaju zakonsko pravo zahtijevati da se njegovi osobni podaci isprave ili izbrišu iz baza podataka. Korisnik također ima pravo u svakom trenutku otkazati isporuku svih budućih obavijesti i poruka. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresu upit.croatia@sandoz.com. U poruci navedite adresu stranice gdje ste dali svoje osobne podatke i označite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

5. Sigurnost i povjerljivost

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke (npr. firewall), a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Iako ne možemo jamčiti da neće biti gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka, poduzimamo sve moguće sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

6. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Sandoz d.o.o. je član skupine Novartis koja ima računalne baze podataka u različitim državama. Sandoz d.o.o. može prenositi osobne podatke korisnika u računalne baze skupine Novartis izvan korisnikove domicilne države. Čak i u slučaju kada država u koju se prenose osobni podaci ne propisuje određene načine zaštite osobnih podataka, Sandoz d.o.o. poduzet će sve potrebne mjere da valjano zaštiti podatke koji se prenose u računalne baze skupine Novartis u trećim državama.

7. Anonimni podaci i uporaba kolačića (cookies)

Sandoz d.o.o. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice Sandoz d.o.o. koriste kolačiće (cookies ) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene (npr. „bigmail.com“ s e-adrese john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupa stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se postaviti tako da preglednik obavještava korisnika o slanju kolačića, tako da korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili odbiti. Sandoz d.o.o. može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju te treće osobe preuzimaju odgovornosti opisane u članku 3.
Sandoz d.o.o. može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1x1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice Sandoz d.o.o.. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledavanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da Sandoz d.o.o. NEĆE koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji izravno identificiraju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, e-adrese ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

8. Osobni podaci djece

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke Sandoz d.o.o. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima namijenjenim za primjenu u djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodne privole roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti i dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi roditeljima mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i dijeljenje osobnih podataka njihove djece. Sandoz d.o.o. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

9. Poveznice na druge mrežne stranice

Ova Politika zaštite osobnih podataka korisnika odnosi se samo na mrežne stranice tvrtke Sandoz d.o.o. i isključuje mrežne stranice trećih osoba. Zbog potreba i u interesu korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati linkove na mrežne stranice trećih osoba. Činimo sve što je u našoj moći kako bi sadržaj stranica na koje vas upućujemo bio što kvalitetniji. Međutim, zbog same prirode globalne mreže, Sandoz d.o.o. ne može dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na stranicama na koje vas upućuje, niti preuzima ikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ova Politika zaštite osobnih podataka ne odnosi se ni na koju povezanu mrežnu stranicu koja nije u vlasništvu članica grupe Novartis.

10. Obratite nam se

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom na adresu upit.croatia@sandoz.com. 

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.